Смяна на постоянен адрес = проблеми с разрешително за КНО.

април 7th, 2021 Явор Тодоров

Законът в България се явява относително нещо спрямо географското си разположение в страната. Ето пример, как смяна на адрес може да ви остави без разрешително. Парадоксално но факт.

Смяна на постоянен адрес – проблеми с разрешително за КНО.

Здравейте колеги,
Моля да споделите мнения по следния казус:
В началото на годината си промених постоянния адрес от София в село в общ. Трън. Още при смяната на личната карта се запознах със служителя от служба КОС в РУ на МВР Трън. Говорихме, и той ми каза, че трябвало да подавам документи като за ново разрешително за 5 г, а не за преиздаване до края на срока на досегашното. А най-важното било да мотивирам необходимостта, като внеса нужните доказателства, което означава – ловец, член на клуб по спортна стрелба или настоящ (бивш) служител на описаните в закона служби – МВР, ВС и др. В прав текст каза, че за самоотбрана не издавали разрешителни. Да речем това, че живея в отдалечено село, в къща без постоянно живеещи съседи наоколо, почти в гората не било според него основание.
Питах мои познати, полицаи, вкл. и такива, работили в КОС, собственици на стрелбища – всички са на мнение, че в такъв случай разрешителното се преиздава до края на досегашното. Наистина законите се променят затова прегледах и аз членовете, които засягат тези въпроси. Онзи ден получих официално писмо от РУ Трън явно типова бланка, да подам документи: на основание член 66, ал. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 81, ал. 1, съгласно чл. 87 ал.1 от ЗОБВВПИ да подам следните документи (споменавам само тези, имащи отношение в случая):
1. Документ за платена такса,
2. удостоверение от психодиспансер;
3. докумен от стрелбище за изстреляни мин. 50 патрона,
4. удостоверение за годност на оръжието;
5. копие от документ за самоличност.
Така, прегледах цитираните, а идруги членове на ЗОБВВПИ, а също и сайта на МВР, където пише за документи за разрешително при смяна на постоянен адрес.

Пълната драма и развоят  Смяна на постоянен адрес – проблеми с разрешително за КНО.

Как да купите оръжие в Росия? Правила, ограничения, процедури…

март 10th, 2021 Явор Тодоров

Как да купите оръжие в Росия? Правила, ограничения, процедури…

 

 • Виды оружия 
 1. Для самообороны 
 2. Спортивное 
 3. Охотничье 
 4. Холодное 
 • Правила владения   
 • Получение лицензии 
 1. Медицинские справки 
 2. Обучение 
 3. Сейф 
 • Лицензия 
 • Покупка и регистрация

 

Какви са законовите норми за оръжията в света?

януари 15th, 2021 Явор Тодоров

Чуди ли ли сте се какъв е законът по отношение на оръжието в дадена страна? Ако да, то сега ще ви представя един сайт https://www.gunpolicy.org/ там са поместени повечето аспекти засягащи, притежание, придобиване, търговия, пренос, съхранение, убийства с огнестрелно, унищожени… . Избирате държавата и четете …

 

Нови изменения в ЗОБВВПИ.

декември 3rd, 2020 Явор Тодоров

Акценти.

-Вече ще има и травматични оръжия.
§ 76. В допълнителните разпоредби в § 1 се създават т. 40, 41 и 42:
„40. „Огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е огнестрелно оръжие, специално проектирано и произведено, за да произведе изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него, с кинетична енергия не по-голяма от 91 джаула.
41. „Боеприпас за огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него.

– Газовите оръжия, които са произведени по старата техническа спефикация
може да се продават до 31.12.2022г.

– Срокът на подаване на уведомления за транспортиране се променя на един
ден

– Държавните служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“
и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на
правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и
военнослужещите от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО,
както и служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и държавните
служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за
защита на класифицираната информация, получили разрешение за
придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, могат да
закупуват боеприпаси за съответно притежаваното късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия след представяне на разрешението,
документ за самоличност и служебна карта.

– Разрешава се на граждани на страни извън ЕС да закупуват неогнестрелни
оръжия.

https://dv.parliament.bg/

Има един период от 6 месеца , в който може да се дооправят приетите закони .

Виж какво се сетихме по долу  .

Значи установих , че имаме два пропуска :

 1. Да не се подава и вади полицейско разрешение от МВР , когато има издадено разрешение за внос/износ  или трансфер за европейския съюз от Министерството на икономиката  .

Мотиви: в момента независимо , че се издава на МИ разрешение за внос/износ  или трансфер за европейския съюз е необходимо и издаване на разрешение от МВР . Това дублиране е напълно излишно и само затормозява фирмите и МВР с двойни дейности .Отпадането ще премахне огромна бумащина , която забавя ненужно търговския оборот и ще облекчи административната дейност  на МВР без това да занижи контрола по дейноста .

 1. Лицензираните фирми да не вадят разрешения за транспортиране помежду си .

Мотиви:  Това е абсолютна формалност и безсмислено натоварва търговците и МВР с дейност , която не подобрява контрола . Запазва се уведомлението на МВР един ден преди транспорта  , което е напълно достатъчно .

 1. Лимита за карабинните патрони да стане 500 броя от калибър .

Мотиви : В момента лимитите  за придобиване на карабинни патрони са ниски и те не отговарят на нуждите на ловците .

 1. Членовете на спортните федерации (IPSC  , Т-клас , Спортната стрелба ) да могат да си закупуват патрони за калибрите на притежаваните пистолети и карабини вписани в разрешенията им за спорт до 5 000 броя без да се издава разрешение от МВР .

Мотиви: В момента всеки спортист ползва на годишна база в порядъка на 20 000 – 30 000 патрона. Пречи се на спортната дейност със съществуващите  ограничения . То и в момента им е разрешено да снаражават  без лимитно патрони , колкото искат . А са ограничени покупките им на готови боеприпаси . Няма логика .

 

Търсачка в оръжейният магазин.