Монтаж с променлива височина OuterImpact.

OuterImpact предлага монтаж за бързомер с променлива височина. Идеята е да може да се виждат и механичните, мерни прибори при желание от страна на стрелеца. Идеята е реализирана посредством подвижна, средна част, която се застопорява в позиция чрез винт. Монтажът може да се прикрепи към всяка пикатини релса и платформата му е съвместима с повечето бързомери на пазара.

Compatible Red Dot Sights (Mounting Screws INCLUDED):

Trijicon RMR/SRO
Docter
Insight MRDS
Eotech MRDS
Leupold Delta Point
Leupold Delta Point Pro
Vortex Razor
Vortex Viper
Vortex Venom
Burris Fast Fire 2 & 3
CMORE RTS & STS
Shield RMS (requires a purchase of these screws)
Holosun 507c/407c V1 versions (requires a purchase of 6-40 Screws For Holosun V1 Red Dot)
Holosun 507c/407c V2 versions
UTG Reflex Micro Dot
TruGlo Tru-Tec
Sig Romeo 3
Sig Romeo 3 Max
Sig Romeo 3 XL
Crimson Trace CTS-1250
Springfield Hex Dragonfly (must also use OEM provided spacer plate)
Bushnell RXS-100 and 250
Kahles Helia RD
Creative XP Glass Eagle (requires a purchase of M3–0.5 x 10MM screws)

хубава статия на английски – тук

Comments are closed.