Още една гледна точка “ Защо Калашников не е от Калашников?!“

Попаднах на статията „Калашников vs. Шмайссер, или в сотый раз об одном и том же„, в която се разглежда приносът на Хуго Шмайзер и неговият StG44 към създаването на АК47. Тук изводите са реалистични и статията е написана до някъде обективно.

В онова време партията=държавата. Има пропаганда. Не се зачита интелектуалната собственост. Лидерите се избират по партийна линия, а не по заслуги. Така сержанта (като човек от народа) се „избутва напред“ , а „зад гърба“ му седят именити проектанти и интелектуални кражби (толерирани от партията, защото всичко е народно).

Ключови моменти:

  • няма оригинални (нови) възли и компоненти
  • взети идеи от системата Гаранд М1 , ZH-29 , Судаев АС-44
  • между редовете – СССР не може да произвежда прецизно и избират простотата облечена в думата „надеждност“.

Comments are closed.