Сайт за сравнение на две КНО.

Сайта https://www.handgunhero.com предоставя възможност за сравнение на две КНО (късо, нарезно оръжие). Интересна постройка на дизайна, макар и не така разширено сравнението има повечето параметри.

Comments are closed.