Смяна на постоянен адрес = проблеми с разрешително за КНО.

Законът в България се явява относително нещо спрямо географското си разположение в страната. Ето пример, как смяна на адрес може да ви остави без разрешително. Парадоксално но факт.

Смяна на постоянен адрес – проблеми с разрешително за КНО.

Здравейте колеги,
Моля да споделите мнения по следния казус:
В началото на годината си промених постоянния адрес от София в село в общ. Трън. Още при смяната на личната карта се запознах със служителя от служба КОС в РУ на МВР Трън. Говорихме, и той ми каза, че трябвало да подавам документи като за ново разрешително за 5 г, а не за преиздаване до края на срока на досегашното. А най-важното било да мотивирам необходимостта, като внеса нужните доказателства, което означава – ловец, член на клуб по спортна стрелба или настоящ (бивш) служител на описаните в закона служби – МВР, ВС и др. В прав текст каза, че за самоотбрана не издавали разрешителни. Да речем това, че живея в отдалечено село, в къща без постоянно живеещи съседи наоколо, почти в гората не било според него основание.
Питах мои познати, полицаи, вкл. и такива, работили в КОС, собственици на стрелбища – всички са на мнение, че в такъв случай разрешителното се преиздава до края на досегашното. Наистина законите се променят затова прегледах и аз членовете, които засягат тези въпроси. Онзи ден получих официално писмо от РУ Трън явно типова бланка, да подам документи: на основание член 66, ал. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 81, ал. 1, съгласно чл. 87 ал.1 от ЗОБВВПИ да подам следните документи (споменавам само тези, имащи отношение в случая):
1. Документ за платена такса,
2. удостоверение от психодиспансер;
3. докумен от стрелбище за изстреляни мин. 50 патрона,
4. удостоверение за годност на оръжието;
5. копие от документ за самоличност.
Така, прегледах цитираните, а идруги членове на ЗОБВВПИ, а също и сайта на МВР, където пише за документи за разрешително при смяна на постоянен адрес.

Пълната драма и развоят  Смяна на постоянен адрес – проблеми с разрешително за КНО.

Comments are closed.