Стрелба с чашки за пневматика и халостни патрони.

Стрелба с чашки за пневматика и халостни патрони.

Comments are closed.