Версии на Аркус РГ92.

Попаднах на няколко версии на Аркус РГ92. Най-голямата разлика е в барабана. Има вариант с железен барабан и втори с алуминиев, който е и по-къс. Това води до несъвместимост между моделите. Единствено се запазва съвместимостта между УСМ.

Има и разлика вътре, която се състои в отслабване на един от основните елементи в УСМ.

Comments are closed.