Стрелкови турнир „Мизия 2010″.

Стрелкови турнир „Мизия 2010″.

Сцена №4.

Сцена 1.

Comments are closed.