ГСУ – 1.

http://gsu.hit.bg/page2.html

1.Кратко описание

Предлаганото устройство представлява газово оръжие предназначено за лична самозащита от един или група нападатели, както и от бездомни кучета. Поражението върху обектите става чрез тяхното обгазяване. Използват се стандартни 9мм-ви газови и халосни пистолетни патрони. Устройството може да подава звукови сигнали, а със закрепването на специална муфа към дулния отвор и да изстрелва сигнални ракети. Изпълнено е в компактна форма удобна за носене и държане в ръка.
Обща представа за оръжието може да се добие от графиките вляво. Както се вижда то е оформено във вид на компактна ръкохватка, спусковия лост е централно разположен в предната част, удобен за стискане както с лявата, така и с дясната ръка. Поради специфичната издължена форма участват не един, а три пръста, което позволява по-лесна манипулация с устройството даже и при носене на ръкавици „без пръсти“. Липсата на спускова скоба улеснява много бързото изваждане и произвеждане на изстрел, което е от съществено значение при този вид средства за самозащита. Оръжието е винаги готово за действие, за произвеждането на изстрел е достатъчно стискането на спускателния лост. Липсват каквито и да било процедури по зареждане и снемане на предпазители, за разлика от автоматичните пистолети. Това позволява боравенето да става само с една ръка, което е голямо предимство пред традиционните конструкции на пистолети и устройства от подобен тип. Заряда на оръжието представлява боекомплект от седем патрона.
Като принцип на действие по същество устройството наподобява револвер с нестандартна форма, използващ принципа на „линейния барабан“. Последният позволява патроните да се подредят в права линия, а не в кръг, както е при класическите револвери, оттук и дебелината на оръжието е значително намалена – само 22мм. При стрелба „линейния барабан“ се повдига нагоре като последователно отделните камери стават съосни с цевния канал. Може да се каже, че оръжието е хибрид между технологията на пистолета и тази на револвера, в съчетание с особена форма на изпълнение – тип ръкохватка.
Бойното използване и поддръжката са изключително елементарни, не изискват никакви специални умения и качества. Конструкцията е много проста, евтина за производство, не се нуждае от дефицитни материали и технологии за изработка.
Периметърът за употреба е подобен на този на класическите газ-сигнални оръжия – 3 до 4 метра разстояние на ефективно поражение върху обекта и непригодност за стрелба в затворени помещения. Последния недостатък е общ за всички оръжия използващи стандартни газови патрони и няма как да бъде отстранен. Действието на газовата струя след изстрел е аналогично на съществуващите образци.

Габаритните размери са следните:
– височина 102мм
– ширина 22мм
– дължина 85мм
– маса около 300 – 350 грама (приблизително)

http://gsu.hit.bg/index.html

Comments are closed.