Разглобяване на Bruni Gap.

1/ Начално състояние.

2/ Премахване на пълнителя.

3/ Проверка за наличие на патрон в цевта.

4/ Отключване на затворният блок.

5/ Премахване на затворният блок.

6/ Отстраняване на възвратната пружина и водещия ствол.

7/ Крайно състояние при непълно разглобяване.

8/ Схема.

[ad]

Comments are closed.