Разглобяване на Кимар Ауто 92.

1/ Начално състояние.

2/ Премахване на пълнителя.

3/ Проверка за наличие на патрон в цевта.

4/ Премахване на ключалката на затворният блок.

5/ Премахване на затворният блок.

6/ Отстраняване на възвратната пружина и водещия ствол.

7/ Крайно състояние при непълно разглобяване.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

8/ Особеност при сглобяване.При поставяне на затворният блок го заключете със затворната задръжка /виж снимката към стъпка 2/.Поставете спецялният ключ или друг клин в отвора на ствола, на възвратната пружина.Освободете затворната задръжка.

9/ Поставете ключалката на затвора.

[ad]

Comments are closed.