Видео преглед на 9 травматични пистолета.

Видео преглед на 9 травматични пистолета. Цените в Русия са от 330 до 1500 лв (приблизително). У нас практически няма внос и предлагане. Травматичното е приравнено на бойно (КНО).

Comments are closed.