Противогаз Зебра.

“ЗЕБРА” АД е основано през 1929 г. като събирателно дружество с основна цел производство на балатуми. Производството на този артикул не се осъществява, но фабриката започва да произвежда различни технически изделия. В наши дни фирмата произвежда каучукови изделия за цивилния пазар, но предлага и няколко продукта свързани с военната промишленост.

Интересен е противогазът Зебра ПГ-1.

Вече 40 години, Зебра АД е единственият български производител на противогази. Нашите противогази ПГ-1 са с универсална резба (EN 148-1) на отвора на филтъра (диаметър 40 мм), което позволява окомплектоването им с различни филтри за защита от: бактерии, вируси, аерозоли, отровни вещества и радиоактивен прах. В момента работим с филтри на чешката компания Avec: Комбиниран филтър A2B2P3 и Комбиниран филтър A2B2E2K2HgSXP3.

Противогазите имат и специална мембрана, която позволява гласова комуникация. Удобни са за носене, поставяне и сваляне, благодарение на специалната система от 5 еластични гумени колани на гърба на маската, които могат да се пристягат и/или отпускат независимо един от друг.

Техническите характеристики са:

Маската се предлага в три размера и има следните характеристики:
• Съпротивление при вдишване при непрекъснат въздушен поток 30 л/мин – максимум 0,4 μbar
• Съпротивление при издишване при непрекъснат въздушен поток 30л/мин – максимум 1 μbar
• Коефициент на просмукване на маслена мъгла (при концентрация на маслената мъгла 2500 мг/м³) – до 0,0001%
• Период на защита на кожата на лицето от въздействието на капко-течни отровни вещества – минимум 4 часа
• Общо поле на зрение – минимум 70%

Маската позволява почистване и дезинфекция със сапунени, спиртни и дегазиращи разтвори (трикратна дегазация).
Срокът на съхранение на противогазите е 10 години при складови условия, а на филтрите – 5 или 10 години, в зависимост от филтъра.

Цената на комплект ПГ-1, включващ противогаз, комбиниран филтър A2B2P3 и торбичка за носене е 99 лв. с ДДС. Можете да поръчате с e-mail до zebra@zebra-bg.com или с обаждане до нашия отдел Пласмент на телефон 0882 619 913.

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for French -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Russian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Macedonian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Ukrainian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Russian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian…
  • Create a new word list…
 • Copy

Comments are closed.