Автомат MA37.

Боен прототип на пушката от играта Holo.

И виртуалният първообраз.

Comments are closed.