ПРОЕКТ ! Промени в закона на КОС.

Получихме интересно писмо…

ПРОЕКТ !

 

Промени в закона на КОС :

 

  1. ПЪЛНА ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ  на подаването , издаването,регистрацията  и контрола  на разрешенията за оръжия :

–          Електронно подаване на документи за издаване на разрешителни за оръжия за физически и юридически лица

–          Електронно получаване  на разрешителни за оръжия за физически и юридически лица

–          Електронно подаване на уведомления за транспорт от юридическите лица

–          Електронна регистрация на покупката на газови  оръжия – от оръжейните магазини или  от физическите лица

–          Електронна регистрация на огнестрелните оръжия от оръжейните магазини при тяхната продажба

–          Електронна проверка от оръжейните магазини на издадени разрешения за оръжия

–          Електронно подаване от оръжейните магазини на справки за продадените огнестрелни  оръжия, газови оръжия  и боеприпаси

–          Известяване с СМС на физическите лица за изтичане на срока на разрешителното

–          Електронно подаване от вносителите на оръжия на всички данни за внесените оръжия заедно със серийните им номера (вкарване в електронната система на МВР, огромно улеснение за МВР )

–          Мотиви : Част от стратегията за електронно правителство . Надеждност , бързина , и антикорупционна мярка . Огромно улеснение.

Да не се продаде оръжие с фалшиво разрешение !

Добре дошли в 21 век !!!

  1. Да отпадне текста за „основателна причина ”, чл.58 , ал. 10– Мотив : Субективен  и корупционен фактор ! Как се доказва необходимостта от самоотбрана ?
  2. Да се позволи съхраняването на до 500 броя карабинни ловни патронина на една единица оръжие   и до 500 броя за всяка единица ловно гладкоцевно оръжие .(член 6 , ал.2- в момента са 100 броя за нарезни и 300 броя за гладкоцевно  )- Мотиви : Ограничението в момента не позволява законното  съхраняване на необходимите количества и води до масово нарушение на закона .
  3. Да може да се продава на чуждестранни физически лица срещу тяхно разрешение за закупуване на оръжие и след издаването на българско разрешение за закупуване на оръжие . Мотиви – Да се улесни работата с граждани на европейския съюз и извън него .
  4. В складовете към магазините и в самите магазина за оръжия и боеприпаси да се разрешава съхраняването на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия , както и за всеки калибър и размер на съчмите за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни производствени опаковки (кашон или кутия ) в количества не по-големи от 100 кг. за 20 м2 площ пропорционално , изчислени като барутно съдържание на боеприпаси .
  5. Освен количествата боеприпаси в складовете на магазините и самите магазини да се разрешава съхраняването до 20 кг. барут за 20 м2 площ пропорционално изчислени .

Comments are closed.