Всичко що изглежда, като оръжие е оръжие!

Защо закона не забранява притежанието, пренасянето и използването на реплики на оръжие, но то все пак го счита за оръжие при определени ситуации?

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.

Чл. 4. ал.4 т3 Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.

С тези два текста, ако оберете нон стоп с еърсофт пистолет, то това ще се счита за въоръжен грабеж. Същото ако го размахвате … се стига до тук.

Comments are closed.