Big 3 East: March 2019

Биг 3 ист е частна стрелкова среща във Флорида. Провежда се един ден в годината. Организира се от фирми производители.

Comments are closed.