Така е в живота.

„3 деца пострадаха от граната по време на демонстрация на полицията как се ловят бандити“

Използването на халосни патрони и светлинно-звукови гранати пред деца, ненавършили пълнолетие, е символ на тоталната летаргия на мисълта.

 

Comments are closed.