Asklipios Cup, Greece, May 2019

Иван Стоев ни представя сцените от гръцкото състезание от 3то ниво Asklipios Cup, по правилата на IPSC.

Comments are closed.