Изменения в НК.

Тава касае неизбежната отбрана. Текстът на предложението и мотивите към него – https://www.parliament.bg/bills/44/854-01-23.pdf . Закона е гласуван и обнародван в държавен вестник. Остава да се произнесе и конституционният съд, защото текстовете са меко казано спорни.

Новите неща

. Чл. 12, ал.3 се изменя така:
„(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато:
1. нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище;
2. нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или
половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и
е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или
нощем.“
$ 2. В чл. 218б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „две минимални работни заплати“ се заменят с „една
минимална работна заплата“, а думите „сто до триста“ се заменят с
„ петстотин до хиляда“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „общата стойност на предмета на които е над
сто и петдесет лева“ се заличават.
     Простичко казано при нападение можете да убиете нападателя при наличие на горните условия и няма да носите наказателна отговорност за това.
     Все пак ще има разследване. Ще поседите вероятно в ареста 1-3 дни. Ще имате (не е задължително) морални терзания за период от време (а може и до живот).
     Лошото е, че закона у нас „е врата в поле“ и съдът често некомпетентен и без еднаква практика маже да ви „засили“ в неизвестна посока. Например ви оправдава за деянието, но приписва кръвнина на близките в размер на шест цифрена сума. Или приеме ,че извършителите са малолетни (деца) и не има е присъщо (?) убийството/обир/грабеж/хулиганство. Следователно не сте преценели ситуацията правилно и има превишаване на отбраната.
     Все пак е някаква крачка в правилната посока.
     „Важното е да сме живи и здрави!“ 🙂

Comments are closed.