Paladin AMR.

Paladin AMR (Apex Modular Rig). Система за пренасяне на товари/оръжие.

Comments are closed.