WAM Show Journal – MAX 2018

Изложение/базар на предмети от третия райх. Провежда се в Балтимор, САЩ. Изданието е от 2018 г. От 2019 г тук.

Comments are closed.