Пистолетите са ефективни срещу мечки!

Изследване направено от ammoland.com върху 63 случая на нападение от мечки и самоотбрана с късо, нарезно оръжие (КНО) показва 95% успеваемост. Само в 3 случая е било неуспешно (5%). Инцидентите ,които се разглеждат са само тези при ,които е стреляно с оръжието върху мечката. Интересен е диапазона на боеприпасите от 22LR до .460 S&W Magnum (на картинката първият и последният).

Това доказва, че практически КНО става за самоотбрана при мечки. Разковничето обаче е „лош“ калибър за лоша мечка. Ако се опитвате да „свалите“ бяла мечка с 22LR … ?! Все пак на „живот и смърт“ и слабия калибър е по-добър от никакъв! Прочетете статията на ammoland.com ! Случайте са от началото на миналия век до днес.

Братушките свалят мечока с 9х18.

Comments are closed.