Заглушители, модератори – сериозен анализ и проучване.

Заглушители, модератори – сериозен анализ и проучване

Цялата тема можете да проследите на горната препратка. Ето извадка от темата:

МОТИВИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА СУПРЕСОРИ/ЗАГЛУШАВАЩИ УСТРОЙСТВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СТРЕЛБА С ДЪЛГОЦЕВНИ ОРЪЖИЯ ЗА СПОРТНИ ЦЕЛИ.

ВЪВЕДЕНИЕ
Употребата на заглушители (супресори, звукови модератори) е разрешена както за ловни, така и за спортни цели в редица държави от Европа. Могат да се намерят много примери за състезания с дългоцевни оръжия, при които използването на заглушители е препоръчително, а от друга страна съществуват и закрити или полузакрити стрелбища за провеждане на тренировки и състезания с дългоцевни оръжия, за които употребата на заглушители не е препоръчителна, а дори е задължителна, като е регламентирана в техните правилници.

Съществуват редица доводи, които обосновават необходимостта от употреба на заглушители/супресори при стрелба с дългоцевни оръжия за спортни цели.

На първо място следва да бъде поставен най-важният довод, а именно този свързан с опазване на здравето на състезателите, както и на всички участници в мероприятието – съдии, помощници, зрители и т.н. Редица проучвания в медицинската литература доказват, че независимо от използването на предпазни средства за слуха – антифони, при стрелбата с дългоцевни оръжия се получават микро експлозии, които в множествен аспект причиняват необратими увреждания на централната нервна система, като засягат не само слуховия апарат. Тези травми се натрупват в количествен порядък и постепенно водят до деградация на много нервни центрове – особено тези във вътрешното ухо – вестибуларния апарат. В този аспект, употребата на заглушители/супресори не просто намалява шума, причинен от дългоцевните оръжия, но много по-важно е, че намалява експлозивния ефект от дулния пукот (трясък) и свързаните с него сътресения на ЦНС. Отново следва да се подчертае, че тези увреждания са необратими, за тях няма лечение и при тях е налице кумулативен ефект – т.е. с времето те се влошават постепенно и непрестанно.

Лицата изложени на опасни нива шум много по-често и тежко страдат от всички тези заболявания и усложнения споменати по-горе, особено тези от страна на централна нервна система – вестибулопатии, корова атрофия в млада възраст, дискоординационен синдром, дори микроинсулти!

Стрелбата в условията на спортни мероприятия (състезания или тренировки) е много интензивна за кратко време и обикновено се провежда сред много участници, които са позиционирани близко един до друг в сравнително ограничени пространства, както и за продължителен период от време – т.е. здравният проблем засяга едновременно много хора, а не просто самите състезатели.

Употребата на заглушители/супресори има позитивен ефект и върху качеството на стрелбата с дългоцевни оръжия, съответно подобрява резултатите от нея. Супресорите в значителна степен намаляват отката, който се получава при стрелба със средни и големи калибри дългоцевни оръжия. По този начин, стрелецът е по-спокоен и по-лесно може да се концентрира върху останалите аспекти на прецизната стрелба, без да се притеснява подсъзнателно за сътресението от отката, което ще бъде причинено от изстрела. Това подобрява като цяло качеството на стрелбата с дългоцевни оръжия, а оттам и резултатите, постигнати на тренировки и състезания. Улеснява се тренировъчния процес, особено при по-млади и неопитни състезатели.

Съществуват и някои чисто технически предимства при поставянето на супресор на дългоцевни оръжия, свързани с увеличаването на теглото на самото оръжие, промяната на баланса и вибрациите при изстрел, които могат да доведат до по-добра групираност на попаденията, съответно по-добри резултати от стрелбата като цяло.

Не на последно място, употребата на заглушаващи устройства в условията на тренировки и състезания намалява шума, произведен от дългоцевните оръжия и по този начин създава благоприятни условия за подобряване на вербалната комуникация между участниците в мероприятието, по-ясно се чуват заповедите и констатациите на съдиите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Употребата на заглушаващи устройства/супресори при стрелба с дългоцевни оръжия следва да бъде разрешена както за ловни, така и за спортни цели. Предимствата, които те дават за стрелбата в условията на спортни мероприятия – тренировки и състезания са неоспорими. Този факт вече е доказан и в редица държави тяхната употреба е регламентирана и достъпна както за ловците, така и за състезателите по стрелкови спортове.

Разбира се, това трябва да бъде съобразно правилниците на спортните федерации, ако те го разрешават, и в зависимост от калибрите на оръжията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ПРИМЕРИ
Среден калибър дългоцевно оръжие излъчва шум в рамките на 160-180dB.

Опасно ниво на шум се приема над 140dB, което води до необратими здравословни увреждания при продължително излагане.

Когато звука се редуцира с помощта на нисък клас звуков модератор с 14-28 dB, то тогава може да се понесат над 1000 изстрела, преди да се превиши дневното ниво на опасна експозиция на стрелеца.

***********

… становището на БТКФ PDT_Armataz_01_20
направихме работна група на федерацията с различни специалисти
и накрая Петър Марков я обобщи …

Comments are closed.