Така е в живота.

Нападение от глутница кучета над велосипедист. Само появата на собствениците им го отърва от разкъсване. Ако бе въоръжен картината щеше да е друга! В подобна стресова ситуация, човек реагира и изобщо не мисли за това къде ще излетят куршумите. От там не е изключено в тази 360 градусова стрелкова картина да попаднат и косвени щети и жертви (собствениците в случая).

За щастие оправиха закона в у нас и подобно нападение води до евтанизация на животното и до наказателния кодекс в частта му.

Чл. 325а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Кучетата имат инстинкт за преследване и умъртвяване на жертвата останал от вълчите им гени. Той се проявява още по-често, когато са в глутница. Така едно „добро“ куче може да нападне велосипедист или моторист без видима причина. Защото природата му е да преследва. Нападения се случват над бегачи. Другата страна на „ръфането“ (единичното захапване) е, че сваля на земята жертвата и последствията от катастрофата са непредвидими. Лошото е , че КАТ тълкува инцидента, като несъобразена скорост. Същото е положението и ако моториста блъсне кучето. Отново имаме несъобразена скорост и виновност на водача на мотора.

Comments are closed.