IPSC Revolver World Shoot XVIII, France

Дизайнът на сцените е много колоритен.

Comments are closed.