Изложение – ножове.

За любителите на хладното оръжие. Едно германско изложение.

Comments are closed.