Така е в живота!

Конкуренция? Или морал? Къде е границата? Кой е лошият?

Comments are closed.