Така е в живота.

Мускулите се съкращават от тока и изстрелите са „хаотични“. Второ е човешката глупост при 3 към 1 да се пробваш без ефекта на изненада. И третото е: колко е корав човешкият организъм?

Comments are closed.