КНО в .22 калибър за самоодбрана?!

Става ли .22 калибър за самоодбрана при КНО?

Comments are closed.