Коментар и превод на евро директивата касаеща оръжието от март 2017.

Коментар и превод на евро директивата касаеща оръжието от март 2017.

Така, на първо четене е това. Не претендирам за изчерпателност или достоверност. Директивата е написана така, че повечето неща са оставени на страните-членки да решават дали да дадат разрешение. По принцип Директивите дават МИНИМАЛНИТЕ изисквания към страните-членки, които трябва да приведат законодателството си към тях. Може да се реши и да са по-строги ограниченията, но не може да са по-леки. Към настоящият момент НИКОЙ не може да каже какво ще бъде прието на национално ниво, т.е. дали ще се раздават разрешителни за големи пълнители на спортисти примерно. След като уточнихме това, ето нахвърлените ми бележки.

огнестрелно оръжие е:
– всяко портативно оръжие, което изхвърля, е предназначено да изхвърли или може да бъде конвертирано да изхвърли куршум, проектил с помощта на взривен пропелант, освен ако не е изключено от тази дефиниция по една от причните в анекса
– предмет ще се счита за оръжие, ако може да бъде конвертриран да изхвърли куршум, проектил с помощта на взривен пропелант, ако:
– има вид на оръжие; и
– в резултат от конструкцията или материала, от който е направено може да бъде конвертирано

основен компонент е:
– barrel, frame, receiver (both upper and lower), slide, cylinder, bolt or breech block

муниция е:
– всеки един компонент от патрона, включително гилзи, капсули, барут, куршум, ако са използвани в оръжие, и ако тези компоненти са на разрешителен режим в държавата-членка

Артикъл 5(3)
Отнемане на лиценза, ако в лицето се намери пълнител > 20 (късо) или 10 (дълго) оръжие, освен ако Артикъл 6 или Артикъл 7(4а)

Артикъл 5а
Съхранение – оръжието и боеприпасите разделено

Артикъл 6
– за охрана на значими обекти и събития
– колекционери
– дилъри и брокери
– музеи
– спорт при условие, че
– А6 или А7
– ок в новата база данни
– доказателство, че е активен състезател и участва в състезания, организирани от официално признати спортни организации от държавата или от междурнародно призната и установена федерация
– представен сертификат от спортната организация, удостоверяващ че
– е член на споретен клуб и редовно е тренирал в клуба за поне 12 месеца
– оръжието под въпрос отговаря на спецификациите за тренираните дисциплини

За А6 – държавите членики, ималщи система да прехвърляне на оръжието след напускане на активна военна служба може да се разреши на тези напускащи, в ролята им на спортни стрелци да запазят едно оръжие, използвано по време на военната им служба. Това оръжие трябва да бъде преобразувано в полу-автоматично

– преразглеждане и преиздаване на лицензите на макс. 5 год.

Артикъл 7

4a Държавите-членки могат да решат до потвърдят, подновят или удължат разрешенията за полуавтоматичните оръжия от категория А6,7,8, ако оръжието е било законно притежавано и класифицирано в категория Б, ако са изпълнени другите условия. Освен това тези оръжия могат да бъдат прехвълени на друг оторизиран човек.

Разрешителните за боеприпаси трябва да отговарят на същите условия, като тези за оръжието, за което са предназначени

Придобиването на пълнители >20 (късо) и >10 (дълго) трябва да бъде позволено само на такива, които имат позволение в съответствие с Артикъл 6 или подновено или удължено разрешитело според Артикъл 7 (4а)

Добавят се в кат. А

А6 – автоматични оръжия, които са конвертирани в полуавтоматични
А7 – кое и да е от следните оръжия с капсул:
– къси оръжия, които позволяват да се изстрелят повече от 21 патрона без презареждане, ако:
– пълнител > 20 е сложен в оръжието
– пълнител > 20 е вграден в оръжието
– дълги оръжия, позволяващи да се изстрелят повече от 11 патрона без презареждане, ако:
– пълнител > 10 е сложен в оръжието
– пълнител > 10 е вграден в оръжието
А8 – полуавтоматични дълги оръжия (т.е. оръжия, които първоначално са предназначени за стрелба от рамо), които могат да бъдат скъсени под 60 см без да се загуби функционалността с помощта на сгъващ се или прибиращ се приклад, или приллад, който може да бъде махнат без инструменти
А9 – всяко друго оръжие от тази катоегория, преобразувано в халосно

Категория Б се подменя с:

(подлежащи на разрешение)

Б1 – многозарядни къси оръжия
Б2 – еднозарядни къси оръжия с капсул
Б3 – еднозарядни къси оръжия бе капсул с дължина < 28 см
Б4 – полуавтоматични дълги оръжия, които могат едновременно да бъдат заредни (в пълнителя и цевта) с повече от 3 патрона в случай на муниция без капсул и повече от 3 но по-малко от 12 в случай на муниция с капсул
Б5 – полуавтоматични къси оръия, различни от тези в А7 (а) – къси
Б6 – полуавтоматични дълги оръжия, описани в А7 (б) – дълги – които не могат да да се заредят с повече от 3 патрона, където пълнителя е сваляем или където не може да бъде определено дали оръжието може да бъде конвертирано с обикновени иснтрументи към оръжие, което може да съдържа повече от 3 патрона
Б7 – полуавтоматични многозарядни гладкостенни оръжия, с цев по-къса от 60 см
Б8 – което и да е оръжие от тази категория, което е преобразувано да стреля с халосни
Б9 – полуавтоматични оръжия с цивилно предназначение, които наподобяват оръжия с автоматичен режим, различни от т.6,7,8 от кат. А

Категория Ц

Ц1 – многозарядни дълги оръжия, различни от Б7
Ц2 – дълго нарезно еднозарядно оръжие
Ц3 – полуавтоматично оръжие, различно от тези в кат. А и Б
Ц4 – еднозарядно късо оръжие без капсул, по-дълго от 28 см
Ц5 – което и да е оръжие от тази категория, конвертирано за халосни
Ц6 – оръжия от кат. А и Б, дезактивирани
Ц7 – еднозарядни дълги гладкоцевни оръжия, въведени на пазара след приемане на директивата

Оръжия според тази директива не са:

– ако са предназначени за вдигане на тревога, сигнализация, животоспасявщи, умъртвяване на животно, лов с харпун или индустриални и технически цели, ако могат да бъдат иползвани само за това
– са определени като антикварни оръжия и не са в никоя от каегориите

– има промени в разрешителните за международните паспорти (струва ми се, но може и да бъркам, че при пресичане на граница с държава, която забранява определен вид оръжие се иска предварително съгласие), но в момента нямам сили и време да ги разгадавам, утре или другиден ще опитам

_________________

Никола Пепелишев
източник – http://thegunman-bg.com/
–––––––––––––––––––––––––-
За мен новостите са при деактивираното оръжие, което вече ще трябва да се декларира при закупуване (подобно на ГСО). За редовите притежатели на КНО се отнася намаляването на пълнителите до 20 заряда за новопридобитите оръжия и съответно за ДНО до 10 заряда, отново само за новопридобитите. С две думи: „Живота продължава без сътресения!“.

Comments are closed.