Оръжието в автомобила на германската полиция.

Оръжието в автомобила на германската полиция. Предвид така наречения „мигрански натиск“ и последвалите го инциденти настъпват промени и във въоръжението на полицията. Вече аштоматичното оръжие е с бърз достъп.

старата конфигурация

дискусията можете да проследите тук – https://www.reddit.com/

Comments are closed.