Защо трябва да си проверяваме мунициите преди стрелба?!

Защо трябва да си проверяваме мунициите преди стрелба?! Пример за фабрично не формувана гилза. Съответно дефектен патрон. Неминуема засечка.

източник – Paul Carlson от Safety Solutions Academy

 

Comments are closed.