Новото Екол Аси с приклад.

Новото Екол Аси с приклад.

Приклада е не до измислен и малък. При сгънато положение трябва да позволява хват и стрелба, което тук не се случва.

Comments are closed.