Мерки за безопасност. Защо?!

Оръжието се държи в безопасна посока. Защото …

Comments are closed.