Хибриден пистолет EDGE Si9nal.

Хибриден пистолет EDGE Si9nal. Четири цеви с барабанен УСМ. Теоретически трябва да и имате надеждността на револвера и гарарититена пистолет. На практика нямате нито надеждността заради сложния УСМ нито капацитета на пистолета. Единственото положително е лесната смяна на калибъра.Възможните калибри са

  • .32 ACP (requires moon clip)
  • .32 HR Mag, .32 Long, .32 Short
  • .380 (requires moon clip)
  • .38 Spl, .38 +P, .38 S&W, .38 Long, .38 Short

Comments are closed.