Фирма Aguila Ammunition.

Фирма Aguila Ammunition произвежда боеприпаси в различни калибри . Интересни са дозвуковите флоберкови и мини 12 калибър.

Comments are closed.