Неприятности.

Неприятности с дулен компенсатор.

Comments are closed.