Нов микросайт от SIG SAUER.

Нов микросайт от SIG SAUER посветен на серията Еволюшън. Сайта “Experience the Evolution” показва пълната конфигурация на оръжията и аксесоарите към тях.

Comments are closed.