Сравнение на три полимерни револвера.

Сравнение на три полимерни револвера е направило американското списание Handguns. Участниците са S&W Bodygard 38 , Ruger LCR и  Taurus 85PFS , Резултатите можете да витите тук.

Comments are closed.