Разглобяване на Блоу Мини 2003.

1/ Начално състояние на оръжието.

2/ Отстраняване на пълнителя.

3/ Отстраняване на ключън на затворният блок – завъртете предпазителя ня 180 градуса и го извадете.

4/ Изваждане на затвора: 1 – Издърпаите крайно назад. 2 – Дигнете нагоре. 3 – Избутайте напред.

5/ Отстраняване на пружината и водещият ствол на възвратната пружина.

6/ Крайно състояние при непълно разглобяване.

7/ Ако ще се почиства цевта на оръжието трябва да развие муфата.

8/ Схема.

Comments are closed.