Дядото на оптическите прицели.

Прицел Malcolm

New! 6X Malcolm Short Scope 18″ Length

William Malcolm 3/4″ 6X 18″ Scope

Comments are closed.