Разглобяване на Екол Арас Магнум.

1/ Начално състояние.

2/ Премахване на пълнителя.

3/ Проверка за наличие на патрон в цевта.

4/ Премахване на ключалката на затворният блок.

5/ Премахване на затворният блок.

6/ Отстраняване на възвратната пружина.

7/ Остраняване на заключващият пръстен.

8/ Отстраняване на заключващият блок.

9/ Крайно състояние при непълно разглобяване.

10/ Схема.

Comments are closed.