Разглобяване на Колт Гъвърмънт 1911 A1.

1/Начално състояние.

2/Отстраняване на пълнителя и провека за наличие на патрон в цевта.

/ Отключване на затворният блок.

3,1/ Завъртане по часовниковата стрелка.

3,2/ Отключване.

3,3/ Отново по часовниконата стрелка. Има определено полужение, под което се отключва механизма. Огледайте снимката – зъби.

4/ Отстраняване на затворният блок. 1 – Издърпаите крайно назад. 2 – Дигнете нагоре. 3 – Избутайте напред.

6/ Отстраняване на водещият ствол, на възвратната пружина.

7/ Крайно състояние.Непълно разглобяване.

Comments are closed.