Така е в живота!

януари 14th, 2019 Явор Тодоров

На пощата ни пристигна следният казус:

Здрасти, попаднах на Вашия блог за оръжията, за съжаление съм от ХХХХХХХ, иначе директно бих дошъл в магазина. Трябва ми средство за защита от наркозависим, който ме изнудва за пари и живее в кооперацията. Става все по агресивен и явен, при последното нападание ползвах срещу него спрей немски купен за 10 лева от кварталния ловен магазин, ефакта беше почти никакъв, в ловния магазин ми казах, че за съжаление спрея лица под въздействие на алкохол/явно и наркотици/ не ги лови, което го изпитах на практика.За боен пистолет процедурата е сложна, а и колкото да съм притеснен за живота си, застрелването на човек ми се струва, че би ми навлякло повече проблеми, дори и да е явна самозащита.
Това, което успях да измисля като поне някакво решение на проблема, понеже местната полиция определено не прави нищо, кварталния инспектор ми каза, че е викал въпросния наркозависим 5 пъти и само ми каза „пази се“ и това е. Та мисля си за Taser C2 или подобен до към 1000 лева, или газов пистолет макар че там има Umarex PPQ и P22, има и турско зораки реплика на Glock 17, но аз не се занимавам с оръжия и като цяло ефективността на всичко изброено отгоре е под въпрос, но пък съседа определено се кани да ме пребие отново и само наличието на свидетели го спира (любимото му място е във входа на кооперацията, където няма камери и няма кой да го види).Аз излизам с децата си, с кучето и прочие, единия от пътите започна да хвърля предмети върху децата ми, беше направо ужасно.Съжалявам, че Ви досаждам, но ще съм благодарен, ако ме посъветвате какво и откъде да си вземе, поне да се защитя. Както вече установих от личен опит, спрея въобще не му действа на този индивид, може би заради наркотиците, които приема (първо мислехме, че е пияница, но после запознати в квартала ме осветиха, че е наркоман).
Поради това ,че не мога да разчитам и проверя източника тази история е разглеждаме по принцип, а не като конкретна.
Защо се стига до там? Защото полицията НЕ СИ ВЪРШИ работата. Имаме 70000 служители, от които огромен процент са полу или пълни идиоти на длъжност „банкоматаджии“ и работят на принципа „ден да мине – друг да дойде“. Естествено всички вземат и бонуси и проценти за „присадени“ години.
Нашите съвети в рамките на закона са:
  • Обърнете се към по горна инстанция от кварталният ви. Напишете жалба до прокуратурата, а не до кварталният. Изисквайте входящ номер.
  • Направете общо събрание и можете да изселите въпросният за 1 година. Справка в закона за етажната собственост.
  • Купете си електрошок. Професионален около 80 лв. Има психологически ефект. И при употребата е много ефективен. Ако искате по-голямо разстояние минавате на Тасер. Там ви трябва значително по-голяма сума.
  • Извадете ограничителна заповед. Потърсете адвокат. Устните консултации са 30 лв, а писмените 50 лв.

В такива случай не работят спрея и ГСО.

Аз тежа ХХ кг, този индивид е близо ХХХ и когато го напръсках със спрея, вместо да спре само извърна глава, вклинчи се в мен и продължи да ме налага. За развносметка, след 30 мин присгна полиция, момчето от полицията, което отиде да говори със съседа е физически доста здраво и каза, че му изгорял хранопровода и очите, аз не можех да си пипна лицето…

Тук имаме трайна агресия, която не подлежи на „изненада“ и „психологически ефект“ от оръжие. Също така дори да отблъснете атаката, то само печелите битката. Тази война е безкрайна. Или поне продължава до трайното премахване на врага. Било чрез изселване или … В такива ситуации човек трябва да е бърз, брутален и безкомпромисен! Всичко останало ще комплексира и задълбочи конфликтите.

И упражнявайте си правата! Както юридически така и физически.

Така е в живота.

януари 1st, 2019 Явор Тодоров

чл. 12 от НПК

Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

Та чл12 ал1 или чл12 ал2?! Ще проследя прогреса на делото! Стрелецът, ранил двама в София …

Така е в живота.

декември 18th, 2018 Явор Тодоров

Нападение от глутница кучета над велосипедист. Само появата на собствениците им го отърва от разкъсване. Ако бе въоръжен картината щеше да е друга! В подобна стресова ситуация, човек реагира и изобщо не мисли за това къде ще излетят куршумите. От там не е изключено в тази 360 градусова стрелкова картина да попаднат и косвени щети и жертви (собствениците в случая).

За щастие оправиха закона в у нас и подобно нападение води до евтанизация на животното и до наказателния кодекс в частта му.

Чл. 325а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Кучетата имат инстинкт за преследване и умъртвяване на жертвата останал от вълчите им гени. Той се проявява още по-често, когато са в глутница. Така едно „добро“ куче може да нападне велосипедист или моторист без видима причина. Защото природата му е да преследва. Нападения се случват над бегачи. Другата страна на „ръфането“ (единичното захапване) е, че сваля на земята жертвата и последствията от катастрофата са непредвидими. Лошото е , че КАТ тълкува инцидента, като несъобразена скорост. Същото е положението и ако моториста блъсне кучето. Отново имаме несъобразена скорост и виновност на водача на мотора.

Така е в живота.

декември 17th, 2018 Явор Тодоров

5ма обирджии преоблечени ,като работници нападат счетоводството на завод. След прибирането на парите, започва преследване с престрелка.

Търсачка в оръжейният магазин.