Еднакви ли са .223 и 5.56 мм?

септември 13th, 2020 Явор Тодоров

Еднакви ли са .223 и 5.56 мм?

45 ACP BOLA

септември 7th, 2020 Явор Тодоров

Идеята е, че куршума се разделя на 3 или 4 части след излизането си от цевта, които остават свързани по между си посредством въже. Така се постига по-голяма площ на поразяване за сметка на проникването и отдадената енергия.

STREAK Ammunition

ноември 26th, 2019 Явор Тодоров

STREAK Ammunition са трасиращи куршуми, работещи на нов принцип. Отзад на куршума има полимер, които е свето чувствителен (илюминиращ). При изстрел се проектира треакторията на куршума. За разлика от конвенционалните трасиращи боеприпаси, тук няма изгаряне. Следователно са безопасни (пожар)  за употреба във всяка среда.

Нивата на звука при изстрел.

юни 24th, 2019 Явор Тодоров

С изменения в закона за ЗОБВВПИ се въведе „Създава се ал. 5:„(5) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76“ Това е във връзка с опазването на слухът при стрелците. Супресор на български е заглушител. Заглушителите разрешени от закона заглушават с до 45 дб. Не до , а с до 45 дб. Или ако пушката дава 150 дб, то заглушителя може да свали максимално до 105 дб. При различните цеви и патрони шумът при изстрел е различен и съответно показанията на заглушаване са различни. Този проблем е решен, като всеки производител е маркирал и сертифицирал изделието си. Така всеки заглушител има характеристики, които го правят разрешен или забранен за притежание и/или употреба от граждански лица. Закона не предполага използването на домашно произведени, бутикови, поръчкови … заглушители. Тези изделия се закупуват с разрешително от служба КОС за придобиване и трябва да притежават съответният производствен сертификат, а поръчковите заглушители не притежават такъв. Отделно заглушителите попадат към основните части на ОО и притежаването/съхранение/транспорт без съответното разрешително се наказва от закона.  „22. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, супресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“

– граница на човешкия слух = 0 дцб.

– тих разговор = 52-56 дцб.

– изстрел от пневматично оръжие = 98 – 101 дцб.

– изстрел от карабина .22 LR = 130-131 дцб.

– изстрел от картечен пистолет (до 9 мм.) = 153-156 дцб.

– изстрел от пистолет (до 9мм Mag.) = 160-163 дцб.

– изстрел от карабина (до 8 мм.) = 165 – 170 дцб.

*****

– 110 dB е 2Х по-силен
– 120 dB e 4Х пъти по-силен
– 130 dB е 8Х пъти по-силен (над този граница се уврежда безвъзвратно слуха)
– 140 dB е 16Х пъти по-силен
– 150 dB е 32Х пъти по-силен
– 160 dB е 64Х пъти по-силен
– 170 dB е 128Х пъти по-силен
– 180 dB е 256Х пъти по-силен
– 190 dB е 512Х пъти по-силен
– 200 dB е 1024Х пъти по-силен

Търсачка в оръжейният магазин.